HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH LUẬT SƯ

Học Đại học chuyên ngành Luật

Ngành luật đặc biệt chỉ đào tạo hệ đại học với thời gian là 4 năm, nhằm trang bị đầy đủ những kiến thức chung về cách tư duy, phân tích và áp dụng pháp luật

Tham gia khóa đào tạo nghề Luật sư

Khoá đào tạo nghề Luật sư do Bộ Tư pháp tổ chức kéo dài 12 tháng. Hiện nay, không cần thi đầu vào để học nghề Luật sư nhưng bạn cần vượt qua kì thi cuối mới được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư.

Tập sự tại tổ chức hành nghề Luật

Trừ những trường hợp được miễn tập sự hành nghề Luật sư, cử nhân Luật sau khi đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư sẽ tập sự tại các tổ chức hành nghề Luật sư. Thời gian thông thường là 12 tháng tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư.

Tham gia Đoàn Luật sư

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, người tập sự cần tham gia vào Đoàn Luật sư để đủ điều kiện hành nghề Luật sư.